´Utrakvistický´ kostel sv. Gotharda Český Brod

Kolem roku 1350 zahájila dvorská stavební huť Matyáše z Arrasu stavbu trojlodní basiliky s polygonálním presbytářem (apsidou) a dvěma věžemi. Stavba byla dokončena až roku 1397; v dnešní sakristii se dochovaly pískovcové kvádry zdiva původního malého jednolodního románského kostela z roku 1136.

Při dobytí města husitským vojskem v dubnu 1421 byl kostel vypálen a dvě stě osob v něm uhořelo. Další dvě století byl Český Brod husitský. Údaje v předsíni kostela uvádějí 7 jmen zdejších duchovních patřících pod správu dolní (utrakvistické) konsistoře. Doložitelné údaje se týkají Jiřího Tesacia Mošovského, který byl od roku 1594 sedm let českobrodským děkanem. Pocházel ze slovenského Mošovce a z toho, že ´kališnické konsistoři (dolní) se mnoho nelíbil´, lze usuzovat, že to bylo kvůli luterství.

Roku 1457 byl kostel upraven pozdně goticky. Během utrakvistického období byly zvýšeny, pro literátské bratrstvo, boční lodě. Po požáru v roce 1512 byl teprve roku 1613 kostel přestavěn renesančně. Vznikly lunetové klenby a pouze štuková dekorativní žebra.

V období 1765- 1772 proběhla barokní přestavba. Byly odbourány gotické věže, nově nadále stojí v průčelí jediná věž uprostřed. V letech 1912-1913 při generální opravě byla celá stavba regotizována. Po roce 2000 probíhala postupně renovace kostela.