Evangelický kostel Miroslav

Samostatný evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Miroslavi oddělením od sboru v Nosislavi v roce 1846, jako jeden z pouhých pěti sborů, které v Čechách a na Moravě vznikly v potolerančním období do Císařského patentu 1861. V témže roce 1846 byl postaven také kostel, ještě podle tolerančních předpisů bez věže. Prvním farářem (1846-1852) se stal Fantišek Kún (1825-1894).

Faru sbor získal v roce 1851 a v roce 1877, za faráře (1860-1895) Josefa Švandy (1830-1895), byla fara zvýšena do patra. V roce 1901, za faráře (1895-1904) Františka Pokory (1870-1947), byl ke kostelu přistavěn sál, tzv. Kruh, tehdy pro shromáždění mládeže. Hřbitov si evangelický sbor zřídil v roce 1857 ve směru na Hostěradice.

Zajímavost

Farář, v Miroslavi 1905-1930, Lic. Josef Ladislav Hájek (1861-1930) vydával časopis ´Českomoravská jednota´.