Evangelický kostel Stroužné

Stroužné leží jen osm kilometrů od Hronova, ale již za českými, i historickými, hranicemi v tzv. Českém koutku. Po připojení k Prusku, po roce 1742, zde evangelíci získali náboženskou svobodu dříve, 40 let před Tolerančním patentem v Rakousku. Stroužné se postupně stalo centrem evangelického sboru. Roku 1800 byl postaven dřevěný evangelický kostel a od roku 1817 přibyly fara a evangelická škola. Teprve od roku 1830, po smíření a spojení zdejších stoupenců obou evangelických vyznání (a.v. a h.v.), zde působil první evangelický farář Josef Arnošt Bergmann (1798-1877); roku 1849 odešel do Ameriky. V letech 1877-1878 zde krátce působil Pavel Nešpor ml. (1848-1878).

V roce 1848 se stavěl současný kamenný evangelický kostel; na jeho stavbu přispěl i pruský král Fridrich Vilém III. Jednolodní stavba s půlkruhovou apsidou v novorománském slohu má v průčelí hranolovou věž s jehlancovou stříškou a křížem nad vstupem. Interieru vévodí nápis ´Ein feste Burg ist unser Gott´, počáteční slova Lutherovy písně Hrad přepevný jest Pán Bůh náš. Kostel obklopuje hřbitov; náhrobky na něm ukazují na postupnou germanizaci.