Evangelický hřbitov Jimramov

Jimramovský evangelický reformovaný (h.v.) sbor získal hřbitov rozdělením dosavadního hřbitova mezi katolíky a evangelíky v roce 1790 za faráře (1784-1827) a prvního superintendenta církve h.v. na Moravě Michala Blažka (1753-1827). Jeho obnovený náhrobek je umístěn v části hřbitova za kostelem.

Hřbitov byl v roce 1820 rozšířen a roku 1830 byla postavena kolem hřbitova kamenná zeď. Další úprava hřbitova proběhla kolem roku 1900 a znovu v roce 1922. Současné dobré vztahy mezi evangelíky a katolíky potvrzuje i skutečnost, že obě části hřbitova na sebe bezprostředně navazují bez ohradní zdi.

V části hřbitova za kostelem má náhrobek i ředitel jimramovské evangelické školy Adolf Švanda (1839-1890). Je zde také pohřben jimramovský rodák, farář Rudolf Šedý (1873-1970), který působil ve Svébohově a v Hrabové.