Evangelický kostel Chodov u Karlových Varů

Evangelický kostel je postavený v letech 1906–1907 podle návrhu lipského architekta Julia Zeissiga v dekorativním secesním stylu.

Potřeba postavit v Chodově (Chodau) evangelický kostel se objevila v souvislosti s hnutím „Los von Rom“ (Pryč od Říma), kdy začalo docházet k čím dál častějším přestupům věřících z katolické církve do evangelické. Kvůli nárůstu věřících byla 31. října 1900 zřízena kazatelská stanice, jež spadala pod správu augsburského sboru v Karlových Varech. Krátce poté se ve městě konala první bohoslužba, vedená pastorem Camillo Felerem z Karlových Varů.

Z důvodu stále rostoucího počtu věřících byl 7. května 1901 schválen německý evangelický spolek pro postavení kostela, jenž později zakoupil velký pozemek v centru města, na kterém stála stará usedlost „Rauscherhof“. Na výstavbě kostela se kromě chodovských evangelíků výrazně finančně podílely i zahraniční evangelické spolky a jednotlivci. 4. června 1906 proběhla na místě velká slavnost, při níž byl položen základní stavební kámen. Již v září téhož roku byly do věže usazeny tři zvony ulité v dílně zvonaře Schilinga z Apoldy.

Slavnostní vysvěcení dokončené secesní stavby se konalo 21. dubna 1907. Kostel byl vysvěcen jako „Kostel svatého Kříže“, tento název se však nikdy příliš neujal. Po roce 1945 kostel převzala Českobratrská církev evangelická. V roce 2022 převzalo kostel město.