Náhrobek Milana Opočenského

Společný náhrobek s otcem Bohumírem na evangelickém hřbitově v Klášteře nad Dědinou. Milan Opočenský (1931-2007) pracoval v letech 1954-1966 jako odborný asistent systematiky na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. V období 1973-1989 zde působil jako profesor sociální teologie.

Druhou oblastí jeho působení bylo ekumenické hnutí. Mezi lety 1967-1973 pracoval v Ženevě jako tajemník Světové federace křesťanských studentů (WSCF) pro Evropu. V období 1989-2000 byl, opět v Ženevě, generálním tajemníkem Světového svazu reformovaných církví (WARC).

Zajímavost

Milan Opočenský byl blízkým spolupracovníkem J.L.Hromádky (1889-1969).