Evangelický kostel Telecí

V Telecí vznikl evangelický reformovaný (h.v.) sbor záhy po uveřejnění Tolerančního patentu; povolení získal již 2. února 1782. Následujícího roku byla postavena během sedmi podzimních týdnů budova evangelického kostela. Slavnostně byl otevřen 19. října 1783, za prvního faráře (1783-1790) Štěpána Gaala.

Obdélníková budova se čtyřhrannými okny byla teprve roku 1890 rozšířena o novorenesanční průčelí se čtyřbokou věží, za faráře (1874-1915) Josefa Martinka (1847-1921).

Zajímavost

Od roku 1882 působil v Telecí, díky péči a energii faráře Martinka, evangelický sirotčinec. V roce 1925 byl přemístěn do Mladé Boleslavi.