Sbor Jednoty bratrské Mladá Boleslav

Když Jednota bratrská získala roku 1544 darem od majitele města Arnošta Krajíře z Krajku pozemek, na kterém postavila o deset let později nový bratrský Sbor (=kostel), byla Mladá Boleslav centrem Jednoty bratrské v Čechách. Na stavbě trojlodní basiliky ve stylu renesanční gotiky, s emporami a s interierem na stěnách i klenbě pokrytým sgrafity s biblickými nápisy, se podílel stavitel v krajířovských službách Matteo Borgorelli. Bratrský Sbor byl slavnostně otevřen na Velký pátek roku 1554, kdy byl správcem sboru (=´farářem´, 1552-1565) B. Jan Černý (cca 1500-1565).

Již v roce 1557 byli synové Arnošta Krajíře donuceni nový Sbor zavřít, bohoslužby se dál konaly ve starém Sboru v bývalém Minoritském klášteře. Velký Sbor byl nakrátko otevřen roku 1567, kdy v Boleslavi působil (1565-1571) jako sudí Jednoty B. Jan Augusta (1500-1572). Již na podzim 1568 byl Sbor na základě královského nařízení znovu uzavřen.

Znovu byl velký Sbor otevřen již během vzniku Českého vyznání, na Svatodušní neděli 1575, kdy byl správcem sboru (1571-1588) B. Jan Kálef (?-1588). Přes překážky zůstal otevřen i po znovuvyhlášení Svatojakubského mandátu z roku 1508 v roce 1584, a to až do dalšího obnovení tohoto ´mandátu proti pikartům´ v září 1602, kdy byl správcem sboru (1601-1609) B. Bartoloměj Němčanský (1560-1609). V této době zde několikrát jednaly synody Jednoty.

Roku 1604 byl veškerý majetek Jednoty v Boleslavi zabaven královskou komorou a v roce 1606 prodán městu. Darem Petra Voka z Rožmberka byl majetek koupen v roce 1609 zpět a velký Sbor byl ještě před podpisem Majestátu otevřen 17. června 1609, kdy byl správcem sboru (1609-1618) Matouš Konečný (1569-1622).

Po porážce stavovského povstání byl 26. ledna 1623 vydán příkaz Sbor zavřít a 31. ledna vypověděni z města bratrští kazatelé včetně posledního správce sboru Jana Brože. Objekt přešel do majetku katolického Minoritského řádu. Od roku 1787, za josefinských reforem, byla budova vojenským skladištěm. Roku 1899 koupilo Sbor město pro účely muzea, generální oprava proběhla v letech 1905-1908. Od generální opravy cca 1970 slouží budova jako výstavní a koncertní síň.

Zajímavost

V této historické budově bratrského Sboru v Mladé Boleslavi byl 20. července 1946 ordinován první biskup obnovené Jednoty bratrské v českých zemích Václav Vančura (1857-1952).