Evangelická kaple se hřbitovem Kořenov

Počátkem 20. století se zdejší němečtí evangelíci (luteráni) rozhodli postavit vlastní modlitebnu a vybrali pro ni místo na vyvýšenině dnešního Tesařova (dříve Schenkenhahn) při bývalé císařské krkonošské silnici. Od roku 1903 se zdejší evangelíci scházeli v chatě Zvonice, proto se v roce 1908 rozhodli postavit si vlastní modlitebnu.

Základní kámen byl položen 20. května 1909, v den Nanebevstoupení Páně. Stavba byla provedena svépomocí, a ještě téhož roku za velké slávy a účasti byla osmiboká kaple vysvěcena a předána do užívání dne 20. října 1909. O nedělích pak sem přicházeli evangelíci i z nedalekého pruského Slezska (z osady Tkacze, Strickehrhäuser – dnešní Mýtiny). Projekt kaple zhotovil berlínský stavitel, architekt sakrálních staveb, Otto Bartning.

Hřbitov u kaple byl založen v roce 1911, ale další dva roky trvalo, než věřící získali povolení k pohřbívání. Až roku 1913, kdy zdejšímu truhláři Ulmanovi zemřely dvě dcery, a on je pochoval k tesařovské kapli, rakouské úřady pohřbívání dodatečně schválily. Tesařovská kaple je nejvýše položenou evangelickou modlitebnou v Česku.

Zajímavost

Nejvýše položená evangelická modlitebna v Česku