Kaple Božího těla Praha

Kaple Božího těla stávala na dnešním Karlově náměstí, od později postaveného kostela sv. Ignáce směrem do náměstí. Byla založena roku 1393 bratrstvem ´Obruče a kladiva´. Jednalo se o šestibokou stavbu s věží uprostřed. Její podoba je známa z dochovaných dobových rytin.

V roce 1403 byla kaple předána univerzitě, která roku 1416 zavedla i zde vysluhování ´sub utraque´, pod obojí způsobou. Dne 12. dubna 1437 byla v kapli slavnostně vyhlášena kompaktáta přijatá církevním koncilem v Basileji a podepsaná 5. července 1436 v Jihlavě.

Po vydání Rudolfova Majestátu byla kaple v roce 1612 dána do užívání Jednotě bratrské, jejímu německy mluvícímu sboru, jehož správcem byl Johannes Corvinus. Po bělohorské bitvě byla kaple předána jezuitům, kteří ji používali, dokud nepřešli do protějšího kostela sv. Ignáce, který byl stavěn v letech 1665-1699, a který se stal vedle Klementina druhou baštou protireformace.

Kaple chátrala a město ji nechalo roku 1791 zbourat, třebaže o ni po Tolerančním patentu žádali pražští evangelíci.

Zajímavost

Na vnější zdi byly umístěny dvě kamenné desky s latinským a českým textem kompaktát, které zde tak byly, na křižovatce dvou hlavních směrů, komukoli k dispozici. Dnes jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea na Výstavišti.
V kapli byli pohřbíváni univerzitní mistři, posledním byl rektor Jan Kampanus Vodňanský (+ 1622).