Evangelická fara Hořátev

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor postavil první dřevěnou faru ve stejném roce jako školu (1786), ještě před stavbou toleranční modlitebny/kostela (1792), za faráře (1783-1820) a 4. českého superintendenta církve h.v. (1810-1820) Ladislava Baky (1754-1820).

V roce 1824 byla postavena nová fara, za faráře (1820-1852) Jana Molnára (1797-1852). Do původní fary se nastěhovala evangelická škola.

Budova současné fary je z roku 1910, byla stavěna za faráře (1868-1910) Františka Kociána (1842-1910). Prvním obyvatelem fary byl farář (1910-1919) Rudolf Kalda (1886-1954).