Evangelický kostel Nové Město na Moravě

Budova kostela vznikla podle projektu vídeňského architekta Hanse Glasera v novoklasicistním slohu ve tvaru řeckého kříže v roce 1898. Základní kámen byl položen 16. května 1897. Kostel byl slavnostně otevřen ve dnech 8.-10. září 1898, za faráře (1878-1929) Josefa Dobeše (1852-1930), plánovaně k 50. výročí nástupu Františka Josefa na trůn. Zezadu je přistavěn velký sál pro sborová setkávání.

Na husitskou a bratrskou minulost navázal toleranční sbor evangelické reformované (h.v.) církve, který byl založen roku 1783. Toleranční modlitebna byla postavena v roce 1784, za faráře (1783-1785) Štěpána Csetsi Nagye (1754-1792), který v Novém Městě poprvé kázal již 6. července 1783.

Dřevěná modlitebna dostala po požáru roku 1801 novou střechu bez stropu až roku 1808, za faráře (1804-1810) Gedeona Šlachty (?-1831). Roku 1848, za faráře (1838-1875) Josefa Mareše (1804-1881), byl vyzděn štít kostela s pozlaceným kalichem. Teprve roku 1854 byl zavezen rybníček dosahující do těsné blízkosti modlitebny. Na místě toleranční modlitebny, dnešním Komenského náměstí, stojí od roku 1920 pomník Jana Amose Komenského.