Evangelický kostel Klášter nad Dědinou

Toleranční modlitebna evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Klášteře, který se ustavil během roku 1782, vznikla na návrší za vesnicí v letech 1785-1786. Slavnostně byla otevřena 16.října 1786, za prvního faráře (1783-1793) Matěje Bacsy (?-1804). V roce 1818, kdy byl farářem (1811-1829) Jiří Opočenský (1781-1842), byla budova zvýšena a prodloužena.

V letech 1855-1856, za faráře (1843-1889) a superintendenta Jana Veselého (1813-1889), získal kostel ke vstupu čtyřbokou věž a byla přistavěna apsida. Nejpozději při opravě roku 1885 zanikl toleranční typ interiéru, kdy byla kazatelna i stůl Páně přesunuty na kratší stranu. Původní umístění kazatelny ukazuje pamětní deska na delší pravé straně od vstupu z roku 1931, při 150. výročí Tolerančního patentu, za faráře (1925-1957) Bohumíra Opočenského (1900-1974).