Evanjelický a.v. kostol Chmeĺov

Dnes evangelický kostel byl postaven ve Chmelově kolem roku 1300, původně jako klášterní Řádem Strážců Božího hrobu. Raně gotická stavba s polygonální apsidou zaklenutá křížovou klenbou je výraznou dominantou okolí. Věž byla patrně roku 1654 renesančně přestavěná. Současná okolní zeď je z 18. století. Při restaurování interiéru byly roku 2012 odkryty středověké fresky ze 14. století.

Od doby, kdy koncem první poloviny 16. století zasáhla Šarišský region luterská reformace, je kostel nepřetržitě (první doklad k roku 1545) luterský. V současnosti patří zdejšímu sboru Evangelické církve a.v. na Slovensku (ECAV).

Zajímavost

V roce 1445 je Chmeĺov v držení ´bratříků´, jako hejtman posádky na chmelovském hradě je jmenován Jan Talafus.
V bezprostřední blízkosti kostela je udržován náhrobek Matěje Kubeše (1781-1855). Ten ve Chmelově, coby superintendent české reformované (h.v.) církve při návštěvě u dcery Marie provdané za bývalého faráře ve Chlebích Štěpána Tardy (*1809), náhle zemřel.