Evangelický kostel Pozděchov

Samostatný evangelický luterský (a.v.) sbor vznikl v Pozděchově k 1. lednu 1870 oddělením od sboru v Jasenné. V témže roce byla ze zakoupené budovy upravena fara, prvním farářem (1870-1887) byl zvolen Jan Češek (1831-1887).

Evangelický kostel z let 1870-1874 tvoří jednolodní novorománská stavba se čtyřbokou věží při vstupu. Slavnostní otevření se však konalo teprve 25. září 1895, za faráře (1889-1898) Jana Jiřího Kraicze (1837-?). Roku 1947 proběhla oprava a elektrifikace kostela.