Evangelický hřbitov Michálkovice Ostrava

Michálkovický hřbitov již v době svého vzniku byl charakteristický tím, že sloužil jako pohřebiště třem naprosto rozdílným církvím. Dodnes je patrné jeho rozdělení na římskokatolickou, evangelickou a židovskou část. Katolická část hřbitova byla vysvěcena polskoostravským prelátem Janem Bittou dne 31. prosince 1897. Založení hřbitova připomíná kamenný kříž v jeho centrální části s citátem z Janova evangelia.

V roce 1901 vysvětil pastor Michalík evangelickou část hřbitova, nacházející se v jeho spodní části. Vedl k ní zvláštní vchod s kamenným křížem s veršem z Janova evangelia v polském jazyce. V bezprostřední blízkosti později postaveného Husova sboru se nachází židovská část hřbitova s charakteristickými náhrobky. V důsledku tragického osudu židovské komunity v období 2. světové války je v současné době v této části hřbitova udržováno již pouze několik zachovalých hrobů.