Evangelický kostel Jimramov

Modlitebna byla postavena v letech 1783-1784, slavnostní otevření se konalo 26. října 1786. Hned na počátku toleranční doby (1784-1827) se Jimramov stal sídlem prvního superintendenta evangelické reformované (h.v.) církve na Moravě. Stal se jím Michal Blažek (1753-1827), potomek českých emigrantů, rodák ze Senice na Slovensku. Po Císařském patentu z roku 1861 byl kostel doplněn v letech 1883-1884 věží. Je obklopen částí dnes již ani zdí nerozděleného hřbitova, kterou sbor odkoupil brzy po svém vzniku, někdy kolem roku 1790.
Fara byla postavena až 1789-1791. Při její opravě v letech 1957-1959 zde vznikl sborový sál, který je shromažďovacím prostorem pro zimní období. Sál byl nově upraven před generální opravou kostela. Podle návrhu Miroslava Rady tak vznikla Karafiátova síň, slavnostně otevřená v červenci 1985.
Při generální opravě kostela, interiér upravován také podle návrhu Miroslava Rady, vypukl 6. července 1987 nepozorností řemeslníků na půdě kostela požár, který celkové dokončení interiéru odsunul do roku 1991.

Zajímavost

V Jimramově se narodil farář Jan Karafiát (1846-1929), autor knihy Broučci. Autor i kniha figurují v Síni rodáků na náměstí Jana Karafiáta.