Evangelický areál Kolín

V lednu 1869, několik měsíců po vzniku evangelického reformovaného (h.v.) sboru (16. května 1868), byla koupena budova fary s hospodářským zázemím, pro faráře (1869-1918) Čeňka Duška (1843-1918), který nastoupil 10. května 1869. Fara byla přestavěna v roce 1879, naposledy rekonstruována roku 2011.

V roce 1924, za faráře (1920-1938) Miloslava Nováka (1873-1938), byla hospodářská budova přestavěna na Husův dům. V patře vznikla Duškova síň, nově upravená po roce 1989 za faráře (1973-1996) Miroslava Frydrycha (1928-2020), především pro shromáždění během zimního období; po dlouhé době, kdy byl v těchto prostorách nuceně umístěn okresní archiv. Přízemí slouží jako sborové zázemí s prostorem pro setkání během týdne.

Přes parčík, v ulici Politických vězňů, stojí evangelický kostel, postavený v roce 1871, zásadně upravený v roce 1953, s přístavbou z let 1987-1989 a s interiérem upraveným před několika lety.