Evangelický hřbitov Rudník / Heřmanovy Sejfy

Evangelický hřbitov v rudnické části Bolkov byl zřízen patrně současně s evangelickým luterským kostelem v tehdejších Heřmanových Sejfech, který byl postaven v letech 1785-1786 a kolem něhož se hřbitov rozkládá (třebaže je hřbitov doložen až k roku 1810). Po nuceném zániku Německé evangelické církve po roce 1945 byl hřbitov používán ještě několik let, poslední pohřeb se konal roku 1957.

Potom už hřbitov chátral, náhrobky pokáceny, zčásti zmizely, prostor byl zavážen odpadky a zarůstal náletovými dřevinami. V letech 2009-2010 díky ´Spolku přátel Bolkova´ a s pomocí obce Rudník byl hřbitov vyklizen a upraven. Náletové dřeviny byly odstraněny, otevřené hrobky zajištěny... Postupně bylo opraveno a vztyčeno 28 náhrobků a hřbitov tak získal část původního vzhledu.