Evangelický kostel Velenice

Toleranční evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl ve Velenicích už v roce 1782. Kostel, s vnějšími potížemi postavený v roce 1785, ztratil svou toleranční dispozici (kazatelna uprostřed delší stěny obklopená ze tří stran řadami lavic) patrně při opravě interiéru kostela v roce 1903, za faráře (1902-1930) Čeňka Fialy (1872-1930). V témže roce došlo i k přestavbě budovy ´nové´ fary, postavené v roce 1830, stojící vedle kostela. Varhany z roku 1818 byly v roce 1905 nahrazeny novými, od firmy Josef Melzer z Kutné Hory. Nedošlo ke stavbě kostelní věže, plánované na rok 1914. V letech 2012-2016 proběhla generální oprava kostela.

Zajímavost

Faráři sboru byli také Benjamin Košut, od 1861 do 1866, kdy přešel do klimentského sboru Praze. Ve Velenicích po něm nastoupil jeho synovec Vilém Bedřich (sic!) Košut, od 1866 do své smrti 1902; jeho náhrobek je na velenickém evangelickém hřbitově.