Evangelický hřbitov Libice nad Cidlinou

Evangelický hřbitov v Libici nad Cidlinou vznikl v roce 1811. Roku 1909 byla postavena budova márnice. Pozornost upoutá výrazná hrobka rodiny Křičkovy, jejíž vnitřek byl žel poškozen nejhorším možným způsobem. Hřbitov je nyní majetkem obce.

Nalezneme zde náhrobky prvních tří farářů evangelického reformovaného (h.v.) sboru. Prvním byl v letech 1783-1837 Mojžíš z Tardy (1759-1837). Druhým farářem (1839-1844) byl Štěpán Šoltész (?-1844), třetím v letech 1846-1879 byl Jan Jelen (1802-1890). Čtvrtým z libických evangelických farářů (1895-1927), jehož náhrobek zde najdeme, byl František Novák (1862-1930).

Vedle náhrobku Mojžíše z Tardy je společný hrob rodiny Tardy: hořátevského faráře a člena vídeňské Vrchní církevní rady Heřmana z Tardy (1832-1917) a seniorátních kurátorů Přemysla Tardy (1878-1957) a jeho syna Otakara Tardy (1907-1978).

Mají zde náhrobek i poděbradský farář František Šustr (1868-1933) a krakovanský farář Karel Balcar (1890-1947), jehož hrob sem byl přenesen ze hřbitova v Krakovanech.

Zajímavost

Libický evangelický hřbitov leží v bezprostřední blízkosti železniční trati Kolín - Nymburk.