Evangelický hřbitov Františky (obec Krouna)

Hřbitov byl založen roku 1912 evangelickým reformovaným sborem Krouně, za faráře (1907-1923) Jana Toula (1882-1959). Náklady na výstavbu hřbitova a márnice činily 3 380 korun rakousko-uherské měny. K nejvýznamnějším dárcům, kteří přispěli na výstavbu hřbitova, patřili rodák František Mundil z USA a majitel Rychmburského panství kníže Thurn-Taxis. Hřbitov byl slavnostně otevřen 14. července 1912 farářem Miloslavem Novákem (1873-1938) z Proseče.