´Toleranční modlitebna´ Praha Truhlářská 8

Budova sloužila jako modlitebna česky mluvícímu evangelickému luterskému (a.v.) sboru v Praze od jeho ustavení (sbor byl povolen 13. listopadu 1782) do roku 1865. Původně gotický dům, během 18. století barokně upravovaný, koupil pražský český sbor 2. ledna 1784, za faráře (1782-1793) Matěje Markovice (1752-1793). Při následné novoklasicistní renovaci byla v 1. patře z tanečního sálu upravena modlitebna pro 300 účastníků, v budově byly také byty faráře a kostelníka. Modlitebna byla slavnostně otvírána 9. května 1784.

V letech 1784-1791, než byl koupen kostel sv. Michala v Jirchářích, zde bylo také sídlo německého evangelického sboru a.v. Český evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Praze vznikl až v roce 1846, od roku 1850 se shromažďuje v kostele u Klimenta.

Když český luterský (a.v.) sbor získal v roce 1864 kostel u Salvátora, byla modlitebna od roku 1865 v pronájmu. V roce 1905 salvátorský sbor budovu prodal a výnos použil při opravě salvátorského kostela. Lavice z modlitebny najdeme dnes v evangelickém kostele v Libčicích nad Vltavou.

V současnosti je dům kulturní památkou ČR. Synod ČCE přijal v roce 2016 usnesení k záchraně ´objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové využití ke zřízení stálé expozice dějin evangelíků v ČR´.

Zajímavost

V roce 2019 bylo podepsáno memorandum o budoucnosti domu v Truhlářské 8 mezi Městskou částí Praha 1 a Českobratrskou církví evangelickou.
Memorandum předpokládá, že městská část poskytne ´ČCE prostor pro umístění stálé expozice dokumentující vznik a vývoj evangelických církví ve vztahu k tomuto domu a pro pamětní desku na fasádě´.
Po generální opravě byla budova na podzim 2021 otevřena jako ´Středisko volného času Jednička´, coby detašované pracoviště DDM Prahy 4. 
Expozici věnovanou toleranční evangelické minulosti budovy už Městská část Praha 1 nepředpokládá :: zato ke znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (v červnu 2020) souhlas udělila.