Evangelický kostel Horní Čermná

Evangelický reformovaný sbor v Čermné byl založen v roce 1784 spolu s kazatelskou stanicí v Čenkovicích, kde byli převážně němečtí evangelíci. Bohoslužby se konaly nejprve ve stodole, brzy, jak věřících přibývalo, bylo nutné hledat jiné řešení. První modlitebna byla postavena v roce 1786, fara o dva roky později, za prvního faráře (1782-1788) Samuela Szücse.

Ve 30. letech 19. století již původní toleranční modlitebna přestala vyhovovat. Základní kámen nové modlitebny byl položen 18. července 1836. Stavbu jednolodní novoklasicistní modlitebny vedl a roku 1838 dokončil Matěj Artct ze Židlínka; za faráře (1824-1859) Františka Filipiho. V těch letech se ještě stále musely dodržovat toleranční předpisy: stavba nesměla mít věž.

Nová budova kostela byla otevřena slavnostními bohoslužbami 28. října 1838. Věž byla přistavěna během roku 1884, za faráře (1863-1887) Čeňka Jurena; později přibyly zvony. Zbývalo vybudovat novou faru, ta byla dostavěna v roce 1894. Po vzniku Českobratrské církve evangelické (ČCE) se sbor v Horní Čermné stal její součástí a sdílel s ní společné osudy.

Zajímavost

Evangeličtí exulanti z Čermné a okolí, také s Janem Jílkem (1709-1780), založili roku 1737 českou osadu Rixdorf v dnešní berlínské čtvrti Neukölln.