Valdenští Bednárec

V Bednárci bylo středisko německých valdenských, sedláků a řemeslníků, v jižních Čechách koncem 13. a v první polovině 14. století, proti nimž byla vyhlášena křížová výprava, která po roce 1338 vyvolala odpor, jenž přešel ´v otevřenou vzpouru´ (Amedeo Molnár, Valdenští, 1973, s. 125nn).

V Bednárci, na statcích pánů z Hradce (Jindřichova), byli valdenští všichni s výjimkou rychtáře, lazebníka a obecního pastýře. Udržovali spojení s Prahou, Znojmem a s Bavorskem. V jejich domech se konala několikrát do roka shromáždění za účasti pravidelně přicházejících valdenských kazatelů.

Zajímavost

Valdenští infiltrovali do jižních Čech z jižnějších německojazyčných oblastí.