Náhrobek Vladimíra Martínka

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Opolanech. Vladimír Martínek (1886-1958), rodák z Telecího, byl po ročním vikářování v Černilově u Justa Szalatnaye (1834-1915) třetím opolanským farářem v letech 1911-1956. V rodinném hrobě byl nepochybně pohřben i jeho otec Josef Martinek (1847-1921), dlouholetý evangelický h.v. farář v Telecím (1874-1915), který v Opolanech 26.12.1921 zemřel.

Zajímavost

Evangelický hřbitov v Opolanech je unikátní jednotným vzhledem náhrobků, podle obdobně vytvářeného hřbitova Jednoty bratrské v hornolužickém Ochranově.
V širší rodině Vladimíra Martínka v Telecím byla uchovávána a užívána kolébka podle tradice přinesená v toleranční době z Uher, pravděpodobně Benjaminem Kissem st. (1751-1833). Od poloviny 20. století je exponátem Muzea Husova domu.