Husův pomník Tábor

V Táboře vznikl roku 1904 Spolek pro postavení Husova pomníku, který v roce 1906 vypsal soutěž, po které se nic nerealizovalo. Nová soutěž byla vypsána až roku 1923. Základní kámen pro návrh akademického sochaře Františka Bílka, rodáka z nedalekého Chýnova, byl položen 6. července 1927. Slavnostní odhalení Husova pomníku, v parku před vlakovým nádražím, se uskutečnilo 6. července 1928.

Bronzová plastika znázorňuje Jana Husa v postoji proroka s plameny u nohou. Kromě dalších nápisů tu čteme: ´Jan Hus 1369 1415´ a ´plameny ubírati se ku pravdě´.