´Evangelický hřbitov´ Holčovice

Altranstädtská úmluva z roku 1707 zaručovala i po Tolerančním patentu (1781) evangelíkům a.v. společné užívání místního hřbitova společně s katolíky. Až uzavření konkordátu mezi Rakouskem a papežským stolcem roku 1855 znamenalo také rozdělení dosud společných hřbitovů. 

Evangelický hřbitov byl otevřen v prostoru nad kostelem 11. července 1858. Po vynuceném odsunu německých obyvatel nebyl hřbitov po roce 1945 udržován, pustl a postupně vlastně zanikl. Zachovány jsou pouze přístupové kamenné schody a některé náhrobky.