Památník Petra Chelčického Vodňany

Pomník Petra Chelčického od sochaře Jana Vítězslava Duška podle návrhu Františka Bílka z roku 1914 stojí v Zeyerových sadech ve Vodňanech. Původně měla stát v Chelčicích. Na soklu z lomového kamene je umístěna bronzová reliefní deska s klečícím mužem. Kromě nápisu ´Petr Chelčický´ na dolní hraně reliefu je po obvodu text: ´Chelčický miloval pravdu Písma od dětství až do hrobu´.

Svým dílem a myšlením stál Petr Chelčický blíže táborskému směru husitské reformace. Svým důrazem na sociální náboj evangelia ukázal směr formující se Jednotě bratrské, v protikladu k násilí uplatňovanému v prvním období utrakvismu.