Sborový dům Beneše Optáta Telč

Sborový dům Beneše Optáta je ´renesanční´ stavba s barokně upraveným průčelím z období po roce 1530. Evangelický sbor v Telči je majitelem poloviny tohoto domu čp. 21 v horní polovině náměstí. Patří mezi památkově chráněné objekty.

Roku 1910 byla v Telči obnovena kazatelská stanice a.v. a od roku 1904 zde pracovala kazatelská stanice h.v., zřízené oběma sbory evangelických církví ve Velké Lhotě u Dačic. Od roku 1923 slouží, již sjednocené kazatelské stanici ČCE, nedaleký gotický kostel sv. Ducha. Když v roce 1965 bylo sídlo evangelického sboru přeneseno ze Slavonic do Telče a manželé Melmukovi koupili v Telči v horní části náměstí dům čp. 21, získal sbor koupí jeho poloviny v roce 1970 zázemí pro sborové aktivity, za faráře (1967-1986) Jiřího Melmuka (1926-2015). V roce 1992, za farářky (1986-1996) Evy Melmukové Šašecí, bylo v části přízemí sborového domu otevřeno knihkupectví s antikvariátem, zaměřené na evangelickou literaturu.

Sborový dům byl pojmenován po zdejším rodákovi.  Václav Beneš Optát  (před 1500-1559), původem z katolické Telče, byl - patrně za pobytu v Německu - záhy po roce 1520 zachycen reformačními impulsy a jako kněz církve podobojí, bez nadměrného konfesionalismu, působil již před rokem 1530 ve Velkém Meziříčí a později na Moravě.

Spolu s Petrem Gzelem a Václavem Philomatem jsou autory první mluvnice českého jazyka  ´Gramatika česká v dvojí stránce (Ortografia a Etymologia´  z roku 1533. Mluvnici sepisovali Optát a Gzel jako přípravu pro překlad Nového zákona, vycházející z Erasmova řecko-latinského textu. Jejich  Nový testament  z roku 1535 je prvním českým překladem Nového zákona do češtiny z původního řeckého textu, byť přihlíželi k soudobému francouzskému a německému překladu. Navíc překlad vychází z tehdejší mluvené češtiny a vynechává archaizující pojmy. Obojím projektem jsou oba autoři předchůdci Jana Blahoslava.