Evangelický hřbitov Hořátev

Evangelický hřbitov vznikl v Hořátvi v době stavby původní toleranční dřevěné fary a školy roku 1786; do té doby byli evangelící pochováváni za vesnicí směrem na Kovanice.

Má zde náhrobek druhý hořátevský farář h.v. (1820-1852) Jan Molnár (1797-1852), rodák z Chvaletic. V roce svého úmrtí však byli hořátevskými faráři ještě tři další, kteří tak jsou bezpochyby na zdejším hřbitově pohřbeni; žel jejich náhrobky jsou dnes neidentifikovatelné nebo se nezachovaly, což je škoda.

Roku 1820 zemřel první hořátevský farář (1783-1820) Ladislav Baka (1754-1820). V letech 1784-1788 byl seniorem Pražského seniorátu h.v., nato 1788-1810 seniorem Poděbradského seniorátu h.v. V období 1810-1820 byl 4. superintendentem České reformované (h.v.) superintendence.

Jeho nástupcem byl dalších šest let Jindřich August Tardy (1828-1858), třetí hořátevský farář h.v. (1852-1858), rodák z Bošína. Po faráři (1858-1867) Heřmanu z Tardy (1832-1917), který má náhrobek v Libici nad Cidlinou, byl dalším hořátevským farářem (1868-1910), který v Hořátvi 17. července 1910 zemřel, František Kocián (1842-1910), rodák z Humpolce.