Pamětní deska Arnošta Denise Praha

Pamětní deska Arnošta (Ernesta) Denise s bustou na Malostranském náměstí, kde byla odhalena 31. října 2003 na domě čp. 27, nahradila po dlouhých šesti desítkách let původní Denisův pomník z roku 1928, který byl zničen nacisty v noci na 21. dubna 1941.

Arnošt Denis (1849-1921), rodák z jihofrancouzského Nímes, kde má od roku 1928 pomník od Otakara Španiela, pocházel z evangelické protestantské rodiny. Francouzský historik, slavista a bohemista se věnoval především české reformaci. Je autorem několika spisů z tohoto období: Počátky Jednoty Bratří českých (1885), Konec samostatnosti české (1890), Čechy po Bílé hoře (1903) a dalších.