´Bratrský sbor´ Nové Město nad Metují

Sbor Jednoty bratrské existoval v Novém Městě nad Metují již před rokem 1548. Na základě královského mandátu po ´šmalkaldské válce´ v Německu (1547) byl v roce 1550 ´bratrský dům na horském podměstí s zahrádkou i rolemi na oko prodán´. Roku 1556 byl vydán Bratřím příkaz k vystěhování, který v roce 1557 existenci Jednoty bratrské v Novém Městě ukončil.

Na místě bratrského hřbitova na podměstí stojí od roku 1738 kaple Jana Nepomuckého. Ještě zhruba před sto lety stál zde, v sousedství kostela v dnešní ulici Českých bratří, dům považovaný za pokračovatele původního ´bratrského Sboru´ ze 16. století.