Evangelický hřbitov Běleč nad Orlicí

Evangelický hřbitov byl v Bělči nad Orlicí založen v roce 1859, za klášterského reformovaného (h.v.) faráře (1843-1889) Jana Veselého. Roku 1862 vznikla v Bělči evangelická škola, která sloužila i jako modlitebna o řadu let dříve, než se Běleč stala v roce 1876 filiálním sborem reformovaného evangelického sboru v Třebechovicích pod Orebem, který byl ustaven roku 1869.

Zajímavost

Na zdejším evangelickém hřbitově je pohřben s oběma svými rodiči Ing. Bohuslav Horák, manžel Dr Milady Horákové (zemřel roku 1974 ve Washingtonu, DC). Jeho otec, Bohuslav Horák st., učil na bělečské ´evangelické´ škole.