Evangelická fara Mariánské Lázně

Budova fary německého evangelického sboru byla postavena roku 1888 podle projektu místního stavitele Friedricha Zicklera (1829-1899) v dnešní Lidické ulici, za prvního faráře (1887-1914) evangelického sboru v tehdejším ´Marienbadu´ Josefa Ferbase. Evangelický sbor církve a.v. se v Mariánských Lázních ustavil v roce 1882, byl součástí seniorátu a.v. Poohří.

Faru převzala po roce 1945 Českobratrská církev evangelická. Při přestavbě v letech 1957-1958, za faráře (1947-1965) Jiřího Ottera (1919-2018), byla budova o patro zvýšena a v přízemí vznikl prostorný sál pro bohoslužby v zimním období. Slavnostní otevření se konalo 22.června 1958.