Evangelický kostel Valašské Meziříčí

V roce 1889 byla zakoupena budova pro ´evangelické alumneum´, ubytovnu pro evangelické studenty českého gymnazia, založeného roku 1871, z okolních valašských evangelických sborů. Roku 1902 byl přistavěn kostel, modernistická stavba se čtyřbokou věží napojená na budovu fary, dosavadního alumnea. Slavnostně byl kostel otevírán 1. listopadu 1909, za střítežského evangelického faráře h,v, (1872-1920) Gustava Jelínka (1838-1931).

Valašské Meziříčí za sebou má velkou bratrskou historii v 15. století. Ale teprve od roku 1902 pracovala ve Valašském Meziříčí kazatelská stanice reformovaného sboru ve Stříteži. Roku 1923 vznikl, po sloučení s kazatelskou stanicí luterského sboru v Pržně, založenou roku 1903, samostatný sbor Českobratrské církve evangelické. Sborový areál prošel před rokem 1989 rekonstrukcí interiéru, roku 1997 byla stavba prohlášena kulturní památkou, za faráře (1995-2008) Jana Krupy.

Zajímavost

Od roku 2003 pracuje ve Valašském Meziříčí evangelický hospic Citadela slavnostně otevřený 30. dubna 2004.