Evangelický kostel Chotiněves

Malá obec nedaleko Litoměřic se po 2. světové válce stala domovem českých reemigrantů z Volyně. Město Boratín, kde žili potomci pobělohorských exulantů, pro víru vyhnaných z české země, bylo ve své historii svědkem mnoha zápasů o moc, mnoha těžkých ztrát i nových nadějí. Jednou ze splněných nadějí bylo osídlení původně německé obce Chotiněves v ovocnářské a chmelařské oblasti Litoměřicka.

Naši krajané nepřijeli nepřipraveni: z Boratína si do staré vlasti přivezli stůl Páně, kazatelnu a varhany. Jejich touhou bylo postavit kostel; ten původní v Boratíně opustili…

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Chotiněvsi byl ustaven v červnu roku 1948. Snaha získat povolení ke stavbě kostela se neminula účinkem, a tak již na podzim roku 1950 se začalo se stavbou podle návrhu architekta Bohumila Bareše. Dne 18. listopadu 1951 byl chrám slavnostně předán k užívání, za faráře (1949-1957) Jaroslava Opočenského (1895-1957). Kostel je ozdobou obce, zvláště když v roce 1987 byla ke kostelu přistavěna věž. Kostelní zvon pochází ze zrušeného kostela v Habřině, která kdysi byla centrem pro evangelíky v rozsáhlé diaspoře severních Čech.