Rohovladův kříž Nymburk

Kříž poblíž pravobřežní labské cyklostezky připomíná tragickou událost, která se ve městě stala v roce 1425 v době husitských válek. Paradoxem je, že v té době bylo město již čtyři roky husity dobyto a bylo dokonce součástí pražského městského svazu. Od roku 1424 se měšťané přiklonili na táborskou stranu, ve městě se konaly dokonce i sjezdy křesťanů podobojí.

Když v roce 1425 do Nymburka dorazilo vojsko radikálních táborů pod vedením vrchního hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic, který byl pokračovatelem zesnulého Jana Žižky z Trocnova, došlo vlivem válečné zuřivosti a intolerance ve věcech křesťanské víry k tragédii. V chrámu sv. Mikuláše (tj. sv. Jiljí dle dnešního patrocinia) místní utrakvistický kněz Jiří Rohovlad při kázání doporučoval svátost posledního pomazání (tj. dle dnešní terminologie "svátost nemocných") jako nezbytnou pro spasení křesťanovy duše. Přestože reformační teologie ohledně počtu svátostí nebyla v té době ještě plošně ustálena, na Táboře byla právě tato svátost již zavrhována jako nebiblická. Samotný hejtman měl duchovního dokonce v jeho řeči pronášené z kazatelny přerušit. Protože Jiří Rohovlad nebyl ochoten se okamžitě přizpůsobit táborskému radikálnímu pojetí sakramentologie, byl i se svým kaplanem Klimentem za Pražskou branou (dnešní Tyršova ulice) ve vysmolených sudech táborskými husity upálen. 

Památník této události byl vztyčen 16. srpna 1834 na pravém břehu Labe, poněkud dále od skutečného místa popravy (na němž údajně býval již dříve rovněž litinový kříž). Několikrát byl opravován: B. Macháčkem v roce 1891, akademickým sochařem Radkem Plachtou v roce 1998. Ten provedl kamenické restaurátorské práce, nový železný kříž je z dílny uměleckého kováře Libora Kubeše ze Zavadilky. Po dobudování cyklostezky v tomto úseku byl kříž v roce 2002 posunut na důstojné místo. Osazení a instalaci kříže na nynějším místě provedli akademičtí sochaři Hora a Metelka z Prahy.