´Evangelický kostel sv. Trojice´ Aš

Základní kámen původního evangelického kostela sv. Trojice v Aši byl položen 3. května 1622 (sic!) jen pro asi 800 osob. Kvůli tomu byl zbořen a 12. června 1747 položen základní kámen kostela se třemi kruchtami pro 4.000 osob. Tento jednolodní podélný pozdně barokní kostel sv. Trojice byl slavnostně otevřen na 1. adventní neděli roku 1749, z původní předchozí stavby zůstala zachována třípatrová čtyřboká věž s dalším osmibokým patrem.

Důvodem nepřetržité existence evangelického kostela i během 17. a 18. století je skutečnost, že Ašsko se stalo součástí Českého království teprve roku 1775 a jeho majiteli byl od reformační doby evangelický luterský rod Zedtwitzů. Po tolerančním patentu vznikla samostatná Ašská superintendence v rámci evangelické církve a.v. Aš byla sídlem superintendenta, roku 1913 jím byl Emil Hildermann. V roce 1919 se ašský evangelický sbor stal součástí Německé evangelické církve (DEK) a po roce 1945 spolu s ní zanikl.

Nato převzal kostel i s nedalekou farou nově vzniklý sbor Českobratrské církve evangelické. Od roku 1958 probíhající opravu střechy, krovů a stropu kostela ukončil 19. ledna 1960, za faráře (1957-1970) Amose Jeschkeho (1929-1982), devastující požár. V roce 1973 byly zbořeny zbylé obvodové zdi, roku 1987 zbytky věže. V roce 2004 byly znovu vyznačeny obvodové zdi a 31. července slavnostně otevřen památník tohoto historického kostela.

Zajímavost

Ašský evangelický sbor je svým způsobem nejstarším evangelickým sborem na území naší republiky, existuje nepřetržitě od roku 1543.