Evangelický areál Český Brod

Celý areál získala tehdy kazatelská stanice evangelického sboru ČCE ve Kšelích v roce 1951. Na budově renesančního kostela, postaveného roku 1560 patrně husitskou, utrakvistickou církví, vyniká venkovní renesanční kamenná kazatelna z roku 1585. Do současné podoby byl interiér upraven v letech 1974-1983, za faráře (1968-1985) Jiřího Štorka (1941-2003).

Nedaleko stojící budova Zvonice je třípodlažní čtvercová stavba, až do roku 1914 opatřená dvěma zvony. Interiér byl do současné podoby upraven ve stejné době jako interiér kostela: v přízemí je kuchyňka se širším prostorem a sociální zázemí, v 1. patře klubovna pro setkávání členů sboru i další multifunkční aktivity. Areál obklopuje zeď, původně postavená už v období stavby kostela, z roku 1566, včetně vstupní brány.