Evangelický areál Semtěš

Evangelická fara byla postavena v roce 1887 za faráře (1884-1916) a seniora Jana Pelíška (1850-1916) na křižovatce vedle kostela. Nahradila původní faru z prvních let po Tolerančním patentu. V současnosti je ve špatném stavu; v předjaří 2020 byla prodána.

Těsně před tím, v roce 1883, sbor postavil novou školní budovu, také náhradou za původní budovu toleranční školy z roku 1784, která byla v roce 1864 rozšířena o druhou třídu. Evangelická škola byla zrušena v roce 1912. Po roce 1989 budovu používala evangelická Diakonie. Po roce 2010 získala budovu obec, kvůli nepřesnostem na katastru nemovitostí.

Vedlejší, a nejmladší budova, tzv. Pelíškova síň, byla slavnostně otevřena 28. října 1935, za faráře (1931-1966) a seniora Čáslavského a Chrudimského seniorátu (1951-1953-1963) Františka Dobiáše (1901-1985). V současné době je tato budova vlastním ´zázemím´ sboru s prostorem pro bohoslužby a další místností pro menší shromáždění.