Kostel Tří králů Břidličná

Považován za nejstarší kostel ze souboru luterských pozdně renezančních kostelů na Bruntálsku. Podle letopočtu nad vstupem do předsíně dal kostel postavit Vavřinec Eder ze Šťavnice před rokem 1577.
Kostel má pětiboký závěr a jeho presbytář je zaklenut štukovou síťovou hřebínkovou klenbou. Obdélná loď je plochostropá a byla zřejmě upravena v roce 1610, kdy kostel rozšířil Jan starší Kobylka z Kobylího, což dokládá na ní osazená erbovní deska stavebníka s letopočtem a českým nápisem. Ze starší stavební fáze pochází zákristie s panskou oratoří v patře, která je zvenčí přístupná vřetenovým schodištěm.
Zákristie s oratoří je přistavěna k severní straně presbytáře a je na nárožích zajištěna dvěma odstupňovanými opěrnými pilíři. Třetí dvakrát odstupňovaný opěrný pilíř zpevňuje závěr presbytáře za točivým schodištěm Zákristie je zaklenuta valenou klenbou s párem styčných lunet. Loď i presbytář osvětlují okna s lomenými záklenky. Lomené záklenky mají také okna zvonicového patra hranolové věže, vyzděné z lomového kamene, která se přimyká k lodi na jižní straně kostela. V patře věže je valeně zaklenutá trezorová místnost. Klenba pod věží byla při poslední úpravě v padesátých letech min. století stržena. V roce 1606 byl pro kostel pořízen zvon, ulitý zvonařem Adamem Schraubem z Nisy.
Považován za nejstarší kostel ze souboru luterských pozdně renezančních kostelů na Bruntálsku. Podle letopočtu nad vstupem do předsíně dal kostel postavit Vavřinec Eder ze Šťavnice před rokem 1577.
Kostel má pětiboký závěr a jeho presbytář je zaklenut štukovou síťovou hřebínkovou klenbou. Obdélná loď je plochostropá a byla zřejmě upravena v roce 1610, kdy kostel rozšířil Jan starší Kobylka z Kobylího, což dokládá na ní osazená erbovní deska stavebníka s letopočtem a českým nápisem. Ze starší stavební fáze pochází zákristie s panskou oratoří v patře, která je zvenčí přístupná vřetenovým schodištěm.
Zákristie s oratoří je přistavěna k severní straně presbytáře a je na nárožích zajištěna dvěma odstupňovanými opěrnými pilíři. Třetí dvakrát odstupňovaný opěrný pilíř zpevňuje závěr presbytáře za točivým schodištěm Zákristie je zaklenuta valenou klenbou s párem styčných lunet. Loď i presbytář osvětlují okna s lomenými záklenky. Lomené záklenky mají také okna zvonicového patra hranolové věže, vyzděné z lomového kamene, která se přimyká k lodi na jižní straně kostela. V patře věže je valeně zaklenutá trezorová místnost. Klenba pod věží byla při poslední úpravě v padesátých letech min. století stržena. V roce 1606 byl pro kostel pořízen zvon, ulitý zvonařem Adamem Schraubem z Nisy.