Evangelický kostel Varnsdorf

Ve Varnsdorfu došlo hned na počátku hnutí ´Los von Rom´, v roce 1871, k ustavení kazatelské stanice evangelického luterského (a.v.) sboru v Rumburku. Roku 1903 vznikl samostatný sbor a.v., který v letech 1904-1905 postavil kostel slavnostně otevřený 3. prosince 1905 jako Friedenskirche (Kostel pokoje). Podélná stavba s příčnou lodí, polygonální apsidou a čtyřbokou věží je postavena z červeně glazovaných cihel. Proto je ve městě stavba známá jako ´Červený kostel´.

Po roce 1945 a zániku Německé evangelické církve (DEK) převzala kostel Církev československá (husitská), která ho užívala jen do roku 1960. Od té doby kostel chátrá, v roce 2000 město opravilo střechu, interiér zůstává v dezolátním stavu.