´Evangelický hřbitov´ Čenkovice

Čenkovické evangelické společenství založilo zdejší evangelický hřbitov bezprostředně po ustavení filiálního německojazyčného reformovaného sboru patřícího k českojazyčnému sboru h.v. v Horní Čermné, nejdéle v roce 1784. Jak dokládá pamětní deska, pohřbívalo se zde v dlouhém období let 1784-1946, do chvíle odsunu většiny našich spoluobčanů německé národnosti po roce 1945.

Hřbitov se rozkládal v sousedství evangelického kostela, postaveného roku 1828.