Pamětní deska Johanna Mathesia Jáchymov

Pamětní deska Johanna Mathesia (1504-1565) je od roku 1965 umístěna v evangelickém kostele Spasitele v Mincovní ulici. Johannes Mathesius se narodil roku 1504 v saském Rochlitz, městečku ležícím severně od Chemnitz. V letech 1532-1540 působil v Jáchymově jako rektor (ředitel) latinské školy. Po dokončení studia teologie ve Wittenbergu, kdy se účastnil ´rozhovorů kolem stolu´ v domě Martina Luthera, se stal roku 1542 kazatelem a od roku 1545 až do své smrti evangelickým farářem ve šlikovském Jáchymově. Kázal v tehdy evangelickém kostele sv. Jáchyma.

V roce 1965, ve výroční den Mathesiova úmrtí, předával pamětní desku z rochlického porfyru tamější evangelický a.v. superintendent Küttler. Nápis na desce uvádí: ´ Na památku spolustolovníka a přítele Martina Luthera Johanna Mathesia * 24.6.1504 v Rochlitz v Sasku, + 7.10.1565 v Jáchymově, jáchymovského faráře, věnuje v den 400. výročí smrti jeho rodný sbor. ´

Zajímavost

Soubor jeho kázání pro jáchymovské horníky ´Sarepta oder Bergpostill´ (Sarepta čili horní postila) z roku 1564 vydalo v roce 1981 Národní technické muzeum v Praze.