Sborový dům Prostějov

Přes silnou předbělohorskou evangelickou minulost (utrakvisté, luteráni, Jednota bratrská) vznikla v Prostějově až roku 1901 kazatelská stanice českého sboru h.v. z Brna. Od roku 1906 patřila k nově ustavenému h.v. sboru v Olomouci. Na základě přestupového hnutí vznikl 25. září 1921 samostatný sbor již ČCE.

Základní kámen sborového domu byl položen 14. listopadu 1926, za vikáře (1926-1937) Františka Nováka (1885-1955). ´Sbor českých bratří´ byl slavnostně otevřen 7. srpna 1927. Budova s režným cihlovým zdivem je postavena podle projektu architekta Bohumíra Kozáka. V květnu 1945 byla poškozena při bombardování a během let 1945-1946 opravena. Po roce 2000 byl interiér modlitebny upraven podle návrhu Barbory Veselé.

Roku 1922 byla připojena kazatelská stanice Vyškov a v roce 1944 za faráře (1937-1969) Emila Stehlíka (1906-2003), se jako kazatelská stanice připojil celý baptistický sbor Lipová.