Modlitebna Násedlovice

Násedlovice příslušely od Tolerančního patentu k evangelickému reformovanému (h.v.) sboru v Kloboukách. Nejprve zde byl zřízen evangelický hřbitov, v roce 1857 za klobouckého faráře (1840-1877) Josefa Totuška (1808-1877). Roku 1878 byla postavena čtyřboká ´evangelická´ zvonice se dvěma zvony a v roce 1896 vyrostla naproti zvonici budova modlitebny, za faráře (1877-1922) Ferdinanda Císaře (1850-1932).

Od roku 1908 pracovala v Násedlovicích kazatelská stanice klobouckého evangelického sboru. Spolu s ním se stala roku 1918 součástí spojené evangelické církve (ČCE) a od roku 1956 je kazatelskou stanicí tehdy ustaveného sboru v Dambořicích, za klobouckého faráře (1948-1979) Ladislava Dostála (1915-1996).