Evangelický hřbitov Chleby

Evangelický hřbitov ve Chlebech vznikl v roce 1786 současně s tolerančním kostelem krátce po vzniku evangelického reformovaného (h.v.) sboru, za faráře (1783-1788) Jana Turoczyho. Při otevírání současného evangelického kostela (6. července 1888) byl následně 8. července slavnostně otevřen i tehdy rozšířený hřbitov, za faráře a seniora Jana Janaty.

Napravo od kostela jsou náhrobky tří chlebských farářů. Josef Szalatnay (1795-1836), rodák z Moravče, zde byl farářem v letech 1820-1836. Jan Janata (1825-1905) byl chlebským farářem v letech 1854-1905. Třetím je náhrobek faráře (1937-1965) Františka Šturce (1907-1965).