Sborový dům Pardubice

Trvalé zázemí, vedle kostela postaveného již roku 1897, získal sbor ustavený v roce 1921 po několika peripetiích až v budově koupené v roce 1950, za faráře (1945-1962) Josefa Smolíka (1922-2009), v Hronovické ulici; v patře vznikl byt faráře. Roku 1955 byla koupena i druhá polovina budovy a v přízemí upraven sborový sál a další prostory pro provoz sboru.

Velká rekonstrukce sborového domu proběhla v roce 1983, za faráře (1962-1983) Jiřího Doležala (1929 - 2023). Vzhledem k poloze města je sborový sál využíván nejen k seniorátním akcím.