Středisko ekologické výchovy Horní Krupá

Evangelická škola byla v Horní Krupé zřízena v roce 1868, za faráře (1868-1881) Františka Smetánky (1843-1903). Shořela při požáru vesnice 29. listopadu 1888. Hned následujícího roku byla postavena nová škola, budova čp. 39; Která byla slavnostně otevřena 8. září 1889, za faráře (1882-1926) Ladislava Šoltesze (1854-1926). Jako evangelická trvala, jako poslední, až do roku 1930.

V roce 1957, za faráře (1952-1994) Bohumila Dittricha (1921-1995), byla v budově upravena ´zimní modlitebna´, sborový sál. Od roku 2008, s podporou současného faráře Davida Šorma (*1977), působí ve ´škole´ středisko ekologické výchovy a přírodovědecký kroužek Slunečnice a celý okolní areál je postupně přetvářen a upravován na ´ekologickou zahradu´.